Đôi nét về Kongo

Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin cơ bản về KONGO

Kongo Story

Giới thiệu về lịch sử hơn nửa thế kỷ của KONGO
Bấm vào đây để xem lịch sử của KONGO

Sản phẩm của KONGO

KONGO đang phát triển hoạt động kinh doanh tập trung vào 2 dòng sản phẩm chính: cửa công nghiệp và cửa dân dụng cao cấp.

Kongo hỗ trợ sự cố

Chúng tôi có một hệ thống hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng mà bạn có thể yên tâm sử dụng sau khi giao sản phẩm