Đôi nét về Kongo

Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin cơ bản về Kongo Sangyo.

Kongo Story

Giới thiệu về lịch sử hơn nửa thế kỷ của Kongo Sangyo .
Bấm vào đây để xem lịch sử của Kongo Sangyo

Sản phẩm của Kongo

Kongo Sangyo đang phát triển hoạt động kinh doanh của mình tập trung vào hai sản phẩm, một sản phẩm dùng trong công nghiệp và sản phẩm còn lại dùng cho dân dụng.

Kongo hỗ trợ sự cố

Chúng tôi có một hệ thống hỗ trợ bảo trì mà bạn có thể yên tâm sử dụng, chẳng hạn như những hỏng hóc sau khi giao sản phẩm.