SAGAWA EXPRESS - CN ĐỒNG NAI
Kongo Vietnam 07/05/2018
  • Tên dự án: Công Ty TNHH Sagawa Express Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

  • Địa điểm lắp đặt: Đường số 6, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 – Giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

  • Năm thực hiện: 2017

  • Số lượng: 16 bộ cửa kho lạnh loại HT, 11 bộ cửa trượt trần loại VT, 15 bộ cửa trượt trần loại HT, 14 bộ Dock Shelter, 02 bộ Air Shelter, 02 motor và 02 bộ chuyển đổi.

TIN KHÁC