DRAGON LOGISTICS - CN HƯNG YÊN
Kongo Vietnam 20/04/2018
  • Tên dự án: Kho vận Dragon Logistics - Chi nhánh Hưng Yên

  • Địa điểm lắp đặt: Lô F5 khu Công Nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  • Năm thực hiện: 2017

  • Số lượng: 5 bộ cửa trượt trần loại VT

TIN KHÁC