KHO DỊCH VỤ D-PROJECT
Kongo Vietnam 21/06/2019
  • Tên dự án: Kho dịch vụ D-Project
  • Địa điểm lắp đặt: KCN Lộc An, Bình Sơn, Đồng Nai
  • Năm thực hiện: 2019
  • Số lượng: 60 bộ cửa trượt trần 

TIN KHÁC