KHO LẠNH KONOIKE VINATRANS - KV MIỀN NAM
Kongo Vietnam 20/04/2018
  • Tên dự án: Kho lạnh khu vực miền Nam - Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật - Konoike Vinatrans Co., Ltd.

  • Địa điểm lắp đặt: Thành phố Hồ Chí Minh

  • Năm thực hiện: 2017

  • Số lượng: 03 bộ cửa kho lạnh loại VT & 03 bộ Dock Shelter

TIN KHÁC