KHO LẠNH MEITO
Kongo Vietnam 18/07/2019
  • Tên dự án: Kho lạnh Meito 
  • Địa điểm lắp đặt: KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
  • Năm thực hiện: 2019
  • Số lượng: 2 rèm nhựa kho lạnh, 2 cửa cuốn tốc độ cao

TIN KHÁC