NHÀ MÁY SAIGON PRECISION
Kongo Vietnam 20/09/2018
  • Tên dự án: Nhà máy Saigon Precision

  • Địa điểm lắp đặt: Khu công nghiệp Linh Trung 2, Tp. Hồ Chí Minh

  • Năm thực hiện: 2018

  • Số lượng: 02 bộ cửa trượt trần loại HT, 01 bộ cửa trượt trần loại HCT

TIN KHÁC