NHÀ MÁY SUMIDENSO VIETNAM
Kongo Vietnam 20/09/2018
  • Tên dự án: Nhà máy Sumidenso Việt Nam

  • Địa điểm lắp đặt: Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương

  • Năm thực hiện: 2018

  • Số lượng: 01 bộ cửa trượt trần loại HT

TIN KHÁC