YUSEN LOGISTICS - TT KHO VẬN ĐÀ NẴNG
Kongo Vietnam 18/05/2018
  • Tên dự án: Yusen Logistics - TT Kho vận Đà Nẵng
  • Địa điểm lắp đặt: KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Năm thực hiện: 2018
  • Số lượng: 14 bộ cửa trượt trần loại VT

TIN KHÁC