hiraki 1

Cửa đôi đặc biệt

Không chỉ có chức năng là nơi để xe, cơ sở kiểm tra, sửa chữa phương tiện mà còn phải đảm bảo sự an toàn. Do việc ra vào thường xuyên nên khả năng vận hành ổn định và độ bền là rất quan trọng. Cửa được áp dụng phương pháp vận hành thủ công nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Chi tiết sản phẩm

Cửa đôi bằng tay

W5.300 × H6.500mm

Cửa cho cơ sở đốt chất thải dễ cháy

Cửa kho đặc biệt để lưu trữ vật liệu nguy hiểm