Phương thức hoạt động Overdoor

Cửa trượt trần mang lại nhiều phương thức vận hành tuỳ theo kích thước và mục đích sử dụng.

Không gian lưu trữ của từng cửa trượt trần

Phụ thuộc vào không gian của mở cửa lựa chọn hình thức hoạt động cửa cho thích hợp

Hệ thống khóa cửa

Để phù hợp với mục đích và phương thức hoạt động của cửa sẽ có những tuỳ chọn khoá nhất định. Có nhiều thiết bị khoá tuỳ chọn

Hệ thống trụ di chuyển KONGO

Kích thước mở cửa lớn với chiều rộng mở từ 11m trở lên

Khả năng chịu áp lực gió qua cửa và các tiêu chuẩn cấp huyện

Khả năng chống chịu gió, bão của từng cửa sẽ dựa vào áp lực gió của từng khu vực lắp đặt.