Thông điệp của chủ tịch

Chúng tôi muốn giới thiệu thông điệp từ chủ tịch và triết lý và nỗ lực của công ty chúng tôi vì chất lượng.

Hồ sơ công ty

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông tin công ty của Kongo Sangyo.

Lịch sử công ty

Giới thiệu về lịch sử hình thành hơn nửa thế kỷ của Kongo Sangyo từ ngày thành lập năm 1960 cho đến ngày nay.

Danh sách các trụ sở chính và văn phòng

Bạn có thể xem thông tin về trụ sở và văn phòng của Kongo.

Thông tin việc làm

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên toàn thời gian có thể tạo ra một lịch sử mới trong khi tận hưởng cảm giác hoàn thành hàng ngày với chúng tôi.

Thông tin làm đại lý

Kongo nhận tuyển cộng tác viên xây dựng và nhân viên dịch vụ (kỹ sư tập sự) bất cứ lúc nào.