haneage 1

Cửa tấm lật

Với các nhà kho khi cần không gian để di chuyển, vận chuyển máy móc lớn hoặc hàng hoá từ bên trong và bên ngoài của nhà kho bằng các cần trục thì cửa tấm lât lên về phía trần nhà, nó có thể được lắp đặt ngay cả khi không có nhiều không gian và vẫn đảm bảo được các yêu cầu trên.

Chi tiết sản phẩm

Cửa trên Cửa lật điện W25.000 x H3.800mm Cửa
dưới Cửa kéo đôi bằng tay W11.000 x H3.500mm

Cửa trên Cửa lật điện W38,000 x H21,000mm (có bộ nâng trượt) Trọng lượng cửa: 12 tấn Cửa
dưới Cửa kéo hai lớp bằng tay W11,000 x H3,500mm