anh dai dien 4

Trụ di chuyển / Trụ lớn có thể di chuyển “Asuka”

Việc kết hợp các cứa siêu rộng vằng cách trụ di chuyển. Nó có tốc độ đóng mở nhanh chóng và mức độ an toàn cao. Việc kết hợp các cửa với nhau làm tăng chiều rộng của cửa và được áp dựng nhiều cho các khu vực như cảnh sát cứu hoả, khu bảo dưỡng máy bay có tần suất hoạt động cao. Cùng với khả năng vận hành cho phép đóng mở thường xuyên một cách trơn tru, đóng mở nhanh chóng và lưu trữ nâng cao hiệu quả công việc, và chúng tôi đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn trong quá trình vận hành

Chi tiết sản phẩm

● Bảng điều khiển
· Nhôm
· FRP (sợi thủy tinh)
· Cửa xuyên sáng
· Thép

 

Phạm vi thiết kế

● Kích thước mở / trụ di chuyển loại tiêu chuẩn
・ Nhôm, FRP (thủy tinh sợi)
(Chiều rộng) Wo lên đến 27.000 mm
(Cao) Hồ 2.500-4.500mm
・Của xuyên sáng, thép
(Chiều rộng) Lên đến Wo 21.400mm
(Cao) Ho 2.500-4.500mm

● Kích thước mở / Trụ lớn có thể di chuyển “Asuka”

(Chiều rộng) Wo lên đến 39.250 mm
(Cao) Ho lên đến 7.000 mm

Thiết bị an toàn (loại tiêu chuẩn)

Hệ thống trụ di chuyển của Kongo đều được trang bị ” thiết bị an toàn” và đều được hoạt động tự động. Khi trụ di chuyển được tháo ra, thiết bị an toàn được kích hoạt ngay lập tức để ngăn ngừa tai nạn do sai lầm khi vận hành cửa ở trạng thái mở.
* Không thể tháo thiết bị an toàn trừ khi cột di chuyển được đặt đúng cách.