Tuyển cộng tác viên xây dựng

Kongo Sangyo nhận tuyển dụng các cộng tác viên xây dựng và nhân viên dịch vụ sau (kỹ sư tập sự) bất cứ lúc nào.

(1) Tuyển cộng tác viên xây dựng

Mô tả công việc Công việc lắp đặt mới cho “cửa qua”, “mái che bến tàu” và “tấm chắn nhiệt”
Trụ sở làm việc Toàn bộ khu vực Kanto và Nagano, Yamanashi, Niigata
Phần thưởng Hệ thống âm lượng hoàn chỉnh

(2) Tuyển dụng nhân viên phục vụ (kỹ sư tập sự)

Mô tả công việc Bảo trì và sửa chữa “cửa qua”, “mái che bến tàu” và “tấm chắn nhiệt”
Trụ sở làm việc Toàn bộ khu vực Kanto
Phần thưởng Theo số lượng thường xuyên được chỉ định của chúng tôi

* Những người chưa có kinh nghiệm ở cả (1) và (2) sẽ tự lập sau thời gian đào tạo khoảng nửa năm, sau đó sẽ ký hợp đồng sau khi đánh giá kỹ năng của họ.
* Thời gian đào tạo sẽ coi như nhân viên hợp đồng.